Flera hemlösa får skydd mot stormen Barra

Ett antal hemlös kommer att få säkerhetshöjning emot stormen Barra stormen Barra är på ett sätt emot eire på tisdag. Även norra Storbritannien även Skottland bör drabbas. Länderna sätter ihop sig med hjälp av det finns en hård vind. Ocklusionsfronten, som kan vara relaterad åt stormen, kommer till och med tenderar att påverka onsdagens klimat inom Tjeckien. Som har fått molnigt åt mulet även frivolöst snö på sina ställen. Stormen Barra, som kan vara på ett sätt hemmahörande i väst åt Europa på tisdag, kommer till och med tenderar att påverka vädret inom Tjeckien. “Occlusionsfronten bifogat åt som djupa trycket minska för att med hjälp av Barra-stormen genom eire närma sig tenderar att anlända åt Tjeckien hemmahörande i väster hela onsdagseftermiddagen”, nämnde meteorologen. Det är det ocklusionsfronten som kan tenderar att förändra onsdagens klimat inom Tjeckien. “Det kommer ge och extra det finns en stigning resten av moln åt molnigt åt mulet även på säkert ställen frivolöst snö,” nämnde Hons.

https://twitter.com/Cork_Simon/en stående/1468218511025741825


Varje gång Storm Barra går sin ett sätt även har vi lyckats skapa av ytterligare områden inom vår nödbostad även nattljustjänster. Mycket av av ytterligare av oldsters inom nattetid – även av oldsters stannar inomhus just nu att kunna förbli säkra hemmahörande i den värsta stormen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fourteen − fourteen =