Dead Space: här är vad skaparen av Resident Evil tänkte på det i ett första test


Genom användning av remake resten av Dött hus tillkännagavs, råda över återupplivandet se fram emot den utmärkta Visceral- och därav EA-överlevnadsskräckan formellt startat, för att dessutom funktioner som nyfiken inblick inom Edge-tidningen när det gäller händelsen resten av att anse första kapitlet, med ursprung i hemmahörande i vilket tankelös resten av Shinji Mikami, skapare resten av Resident Evil, omkring tidpunkten se fram emot första försöket utförd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 14 =