NEO The World Ends with You: Internationella recensioner, övertygar spelet


Recensionerna resten av NEO: Världen slutar genom användning av dig Jag är faktiskt online- samt måste du läsa vad vi tycker i fråga om Multiplayer. Square Enix njuter övertygade oss, oavsett ett par mycket mindre brister, emellertid vad tycker kritikerna i fråga om världsomspännande stress? Den här typen är du kan resten av de som förmodligen den mest identifierade tidningarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − 13 =