Assassin’s Creed och Prince of Persia: art director Raphael Lacoste lämnar Ubisoft


Raphael Lacoste, art director titta på serien Assassin’s Creed e Prince of Persia, ha lämnade Ubisoft efter det finns en långvarig yrke inuti att anse franska förlaget, titta på vilket mannen framför det hela bidrog på ett viktigt betyder att kunna befästa framgången titta på den 2 serierna inom förfrågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 5 =