Sony råda över till och med sålt 7,8 miljoner PlayStation 5-konsoler

Denna meddelande avslöjades för att del av de som mest uppdaterade finansiella rapporterna ifrån Sony, för att tenderar att 3,3 miljoner konsoler såldes mellan januari även mars, även vid samma tillfälle sålde den dessutom 1, 0 00 000 PlayStation 4-konsoler, vilket ökade dominansen inom företagets deltar i.

Coronaviruspandemin råda över förändrat människors vanor avsevärt, ganska mycket av råda över stannat hemma även på detta råda över resulterat inom högre konsolförsäljning. Denna dag råda över PlayStation Plus 47,6 miljoner abonnenter även 109 miljoner PlayStation Network-användare råda över registrerat sig genom loppet av de som mest uppdaterade tre månaderna. Även när försäljningen resten av deltar i avklinga jämfört genom användning av semesterkvartalet råda över fler laddats ner digitalt.
Att anse den som för att för tillfället saktar ner Sony är dess brist på förmåga att leverera nöjaktig genom användning av konsoler som ett sätt att möta behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four + 6 =