Hur man kan folk döljer otrohet: Diskretion, radera digitala antydan samt ge hjälp till kompisar

Eyligen publicerad studie publicerad inom tidskriften Personality and Individual Differences analyserade sätten på vilka folk döljer otrohet samt identifierade bland de som mest vanliga frågorna taktikerna för att består av diskretion, för att hjälpa kompisar samt för att använda sig av antal {telefoner}. Sätt finns betydligt i fråga om för- samt nackdelar via fusk, i fråga om sättet att folk försök fånga följeslagare inom fusk, samt ny även har utforskat de som strategier för att folk tillämpar att kunna täcka otrohet. Inom det finns en ny artikel inom tidskriften PAID (2022) konstaterar evolutionspsykologen Menelaos Apostolou är benägna att långvariga relationer även har en hel del fördelarna med i termer av är benägna att uppfostra av ungar, välbefinnande samt välbefinnande samt är benägna att slå samman tillgångar.

Ta reda på ändå är benägna att en av många tre individer samt en av många 5 amerikanska ägnar sig åt otrohet, inom Frankrike uppges en av många tre ha sex utomäktenskapligt. Oavsett dess rykte samt potentiella fördelarna med är otrohet det finns en en standard motiv ytterligare skilsmässa. Det är det kontinuerligt ursprung till värk samt kämpar med hjälp av varje parter. Att kunna testa sättet att folk försök täcka otro, utarbetade Apostolou två ta reda på. Den primära studien undersökte folk inom relationer att kunna för att samla för det finns en uttömmande checklistor genom specifikt metod för att folk döljer otrohet, samt den övriga studien farligt personer för att nämnde är benägna att de som hade varit otrogna är benägna att skapa de som handlingar för att används samt analyserade summorna att kunna skapa beaktansvärda metoder. För att stödja den övriga studien undersöktes 489 medlemmar samt ett slutligt val resten av 167 samt 132 karlar identifierades för att nämnde är benägna att de som hade varit otrogna emot sin långvariga medarbetare inom ett före detta eller förevarande förhållande. Det bara om 40 % hade varit gifta, 29 % hade varit inom ett förhållande, det finns en fjärdedel hade varit ogifta samt återstoden rapporterade relationsstatus för att “annat”. De som ombads är benägna att granska det finns en checklistor via 53 strategier för att identifierades inom den primära studien samt betygsätta dem till 1 skala ifrån 1 ytterligare 5, förlitar sig på sättet att kontinuerligt de som använde någon person resten av åtgärderna. Hela genom att undersöka frekvensen samt grupperingen resten av lösningar hittades 11 heltäckande metoder att kunna täcka otrohet: diskretion, avskaffa digitala bevis, {upprätthålla} konstigt beteenden samt rutiner, ge hjälp kompisar är benägna att överläggning, tillhandahålla elektroniska prylar, nuvarande av ytterligare nyfikenhet med hjälp av det finns en medarbetare, presentera det finns en älskare för att det finns en kompisändringar eller kollega, oregelbunden kontakt samt nytta resten av en annan e-posten samt telefonlag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + one =