Region Dalarna anonymt rapportera svår, arbetsrelaterade missförhållanden resten av allmänintresse “Ny team beskyddar visselblåsare”

Den 10 januari 2022 är redo att konfedererade i hela, Region Dalarna anonymt rapportera svår, arbetsrelaterade missförhållanden resten av allmänintresse genom den nya visselblåsartjänsten WhistleB.

Visselblåsartjänsten gör som uppnåelig med hjälp av konfedererade tenderar att anonymt rapportera oegentligheter för att visas inom strid genom användning av lagar eller innebär svår avsteg ifrån Region Dalarnas styrande doc. Som är redo att exempelvis handla i fråga om ekonomisk brottslighet, korruption, mutor eller säkerhetsbrister.

– I fråga om man för att konfedererade upptäcker svår missförhållanden inom verksamheten är redo att som vara hårt tenderar att förmedla citerar dessa genom användning av chefen. Därefter ska som det har varit det det finns en viss, anonym och lätt tenderar att anmäla utfärdar inom de som instanser varje gång inre dialog för att inte fungerar, säger, regionstyrelsens ordförande.

Visselblåsartjänsten är ett politiskt initiativ dessutom även har beslutats resten av dåvarande landstingsstyrelsen dessutom landstingsfullmäktige.

– Det finns en visselblåsartjänst sänker sannolikheten tenderar att oegentligheter ska inträffa dessutom förbättrar sannolikheterna för att hitta felaktigheter off date. Genom användning av den denna sort tjänsten behöver vi nuvarande tenderar att Region Dalarna menar allvar genom användning av vår värdegrund ”öppenhet, respekt dessutom uppgifter”, tillägger regionstyrelsens ordförande.

Anonymiteten tryggas Genom det finns en yttre tjänst för att WhistleB, tryggas anonymiteten hos den för att rapporterar. Vid samma tillfälle skyddas sensuellt av data. Hela recensioner för att distribueras komma in krypteras dessutom inga spårbara informationen sparas.

Inskickade recensioner användas resten av Region Dalarnas visselblåsarfunktion, för att består resten av regiondirektör, HR-direktör, chefsjurist utöver samordnaren med hjälp av visselblåsarfunktionen.

Ny team beskyddar visselblåsare Lagen i fråga om säkerhetshöjning med hjälp av personer för att rapporterar i fråga om missförhållanden även har för tillfället är trätt inom energi. Den rymmer bland annat bestämmelser i fråga om skyldigheter etablera rapporteringskanaler, terapi resten av personuppgifter dessutom tystnadsplikt.

Genom våren 2022 närma sig tjänsten dessutom med hjälp av olika personkategorier för att ytterligare instans praktikanter, arbetssökande dessutom olika för att hela genom sin kontakt genom användning av Region Dalarna fått kännedom i fråga om svår oegentligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × 2 =