Vanessa Bryant vinner korrekt det som får namn på brottsbekämpande tjänstemän för att tog men även delade foton resten av krasch för att dödade Kobe men även deras dotter

Vanessa Bryant vinner korrekt det som får namn på brottsbekämpande tjänstemän för att tog men även delade fotografier resten av krasch för att dödade Kobe men även deras dotter.
KOBE BRYANTs änka Vanessa råda över vunnit det rätta är benägna att lära sig namnen på de som åtta sheriffföreträdare inom Los Angeles County för att tagit men även delat grafiskt bilder med ursprung i hemmahörande i kraschplatsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × five =