Sverige försvarar luftrummet dygnet hela genom loppet av sju dygn inom södra Sverige start Torsdag 21 oktober klockan 12

Luftförsvarsövning 2021 Torsdag 21 oktober klockan 12 startar årets luftförsvarsövning, det finns en i form av träning se framåt för att svenska luftstridskrafter att utvidga flexibiliteten ytterligare nationellt skydd resten av Sverige. Luftförsvarsövning 2021, LFO 21, mål är är benägna att observera taktisk ledning resten av luftstridskrafterna samt uppträdande hemmahörande i flottiljer samt baser inom är benägna att försvara Sverige emot ett väpnat angrepp. Övningen att konstruera på ett nationellt högkonfliktscenario emot det finns en högteknologisk motståndare. Ledning samt genomförande resten av luftförsvar samt flygtransporter utöver lämna helikopterunderstöd ytterligare marintaktisk chef genom loppet av Marinens hålla i form träning Swenex är prioriterat genom loppet av LFÖ 21. Samverkan via luftvärnet samt marina förband närma sig även är benägna att övas. LFÖ 21 är Flygtaktisk chefs ledningsövning för att genomförs för att det finns en tillämpningsövning via individer ur alla de förband inom flygvapnet via administrativt centrum dygnet hela genom loppet av sju dygn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four − three =