Nintendo Switch OLED kostar cirka $ 10 mer att producera, säger Bloomberg


Nintendo Switch OLED ser ut som om för att inte representera en väldig av ytterligare kostnad titta på Nintendo i termer av tillverkning av, som ett minimum i enlighet med det finns en inte för länge sedan publicerad Bloomberg-rapport för att kommunicera i fråga om 10 dollar vara uppmärksam på per maskin för att monteringskostnader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − 3 =