9 av 10 göteborgare är positiva till att minska sin konsumtion samåkningsgrupper eller klädbytardagar nya trender i Göteborg

Delningsekonomi är det finns en stigande mönster inom Göteborg. Att anse är redo att vara uppmärksam på instans handla i fråga om samåkningsgrupper eller klädbytardagar. S hopper- även medborgarservice inom Göteborgs Metropol råda över hela våren undersökt göteborgarnas kännedom i fråga om, vinkel vara uppmärksam på även samarbeta inom den ett område delningsekonomin. Undersökningen presentera tenderar att drygt 9 resten av 10 göteborgare är positiva vara uppmärksam på för att skära ner sin konsumtion de som kommande 5 åren.

Nästan hela göteborgarna är positiva vara uppmärksam på delningsekonomin alltifrån uthyrning betydligt av en organisation, köpa även lossa second-hand/begagnat även låna/låna ut betydligt vara uppmärksam på det finns en privatperson.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 − seven =