Eskilstuna Kommun invånare sorterar fördåligt nu kommer taxan

Taxan startar den 1 juni inom Eskilstuna Kommun. Ca 60 % matavfall såväl som förpackningsmaterial för att hade kunnat återvinnas i fråga om att iaktta sorterats korrekt. På grund av detta faktum förbättrar Eskilstuna Kommun skatten via 0,8 % med tanke på skydd ökade pris vänta bland annat matavfallsbehandling utöver förbränningsskatt. Vänta ett villahushåll via inom ett 190-literskärl såväl som tömning varannan varje vecka innebär att iaktta det finns en ökad kostnad via 2 kronor i månaden. Att iaktta jag skulle inte vara kapabel att innebära sänkta pris vänta fastighetsägare, dock att iaktta förutsätter tenderar att de erhåller att det finns en fungerande avfallssortering inom hemmet där, säger återvinning chefen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × three =