Flest nybyggda bostäder per invånare inom Uppsala län

Inom rad genom användning av Inom 14 från landets 21 län färdigställdes färre bostäder hela genom nybyggnad hela 2020 än hela året tidigare än. 59 % från de som färdigställda lägenheterna finns inom de som tre storstadsområdena. Flest nybyggda bostäder per invånare finns inom Uppsala län genom vilket 8,6 bostäder färdigställdes per tusen invånare. Därefter närma sig Södermanlands län genom användning av 6,4 bostäder. Inom Västernorrlands län färdigställdes 0,9 bostäder per tusen invånare vilket hade varit inte mindre än inom landet. Lika siffra se framåt för att så mycket som riket är 4,9 nybyggda bostäder per tusen invånare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × three =