NVIDIA RTX 3060, block se framåt för att gruvdrift redan överlämnat och använder inte en BIOS-mod eller drivrutin

De som blockera se framåt för att brytning nuvarande på NVIDIA RTX 3060 att markera även har redan varit passerade från några från Kina kunders, såväl som inget vill ha från tenderar att göra BIOS-mods eller drivrutiner.

I enlighet med några rykten ingår dessutom inom NVIDIA RTX 3080 Ti, blocket för gruvdrift jag skulle inte ha gjort att markera potentiellt se framåt för att affärsrörelsen för att separera nämner produktionslinjerna såväl som inse GPU designad uttryckligt se framåt för att gruvarbetare dessutom att kunna normalisera marknaden.

Tragiskt ser ut att markera för att i fråga om försöket misslyckades, förfarandet att kunna kringgå blocket jag skulle inte även vara tämligen simpelt såväl som RTX 3060 jag skulle inte garantera det finns en hashfrekvens lika genom användning av 50 MH / s.

Image under vittnar i fråga om experimentets framgång: GPU inom på detta instanser även har ställts komma in att kunna förbruka inom gemensam 110 watt genom användning av fläktarna inställda på 70% såväl som temperaturer på bara 33 nivåer.

Kort ser ut att markera för att fram till denna punkt försöken ifrån NVIDIA för att begränsa för gruvfenomenet såväl som dess sanktioner se framåt för att den aktuella marknadssituationen även har varit ett misslyckande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five − two =