Förra året producerade Europa extra kraft i riktning bort förnybara källor än i riktning bort fossila bränslen

Europa sänker gradvis sitt vi litar på att resten av fossila bränslen, dessutom det finns en rapport säger tenderar att extra elektrisk energi genererades på den gamla kontinenten i riktning bort förnybara källor än i riktning bort fossila bränslen på den gamla kontinenten förra året.

Denna ställning råda över aldrig registrerats förr i tiden, dessutom uppgifterna utställning tenderar att vind, solenergi, vattenkraft dessutom biomassa tillhandahöll 38 andel resten av den ecu elen, vilket {är en ökning} i riktning bort 34,6 andel för att registrerades 2019. Andelen fossila bränslen sjönk ytterligare 37 andel.
De som mäktiga faktorerna på sidan resten av ren kraft är solenergi dessutom vind, för att ökade i form av 15 dessutom 9 andel. De som av länder som för att råda över bidragit väsentligen den mest ytterligare på detta är Nederländerna, Sverige dessutom Belgien.
Kol dessutom kärnenergi minskade i form av 20 respektive 10 andel dessutom kärnenergi är det finns en individuellt klasskategorier i riktning bort förnybara energikällor dessutom fossila bränslen. Gasen fortsätter att vara populär på den gamla kontinenten dessutom förblev en relativt till lågt pris genom koronaviruspandemin dessutom noterade därefter det finns en klämma sig på bara 4 andel genom det finns en tolvmånadersperiod. Andelen är ändå ökad i form av 14 andel jämfört i form av 2015. Inom Grekland, Nederländerna dessutom Polen råda över andelen gasanvändning höjt. På grund av detta faktum ersätter vind- dessutom solenergi miljövänligt kol större än bränsle, i alla fall ungefär den den här typen tiden relaterat till Europa.
Den gamla kontinenten råda över gradvis gått inom denna riktning genom det finns en ett tag, dessutom säkert av länder som för att UK råda över lyckats skapa extra kraft i riktning bort förnybara källor än i riktning bort fossila bränslen förra året.
Koronaviruspandemin hade ändå liten inverkan på denna ställning.
Europa bör tredubbla tillväxten resten av sol- dessutom vindenergi med ett syfte att nå 2030-målen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × one =