SEGA förbereder sig för en ny konsol (Dreamcast 2) 2021

SEGA fyller 60 år idag styrenhet och en lagringsenhet alltså en ny konsol (Dreamcast 2) planeras de kommande året släpps troligen 2021. Ett patent från SAMMY CREATION INC SEGA har lämnats in till Amerikas förenta stater.

Den ny SEGA konsolen beskrivs;

En styrenhet som genererar en spelbild av ett objekt som är beläget i ett virtuellt spelutrymme; och en pekskärm som visar spelbilden

“Styrenheten är konfigurerad att sekventiellt visa symboler inkluderade i en första uppsättning av ett flertal symboler innefattande en specifik symbol i vart och ett av flera visningsområden för att ändra visningar av symbolerna i flertalet visningsområden, och stoppa ändringarna av visningar av symbolerna vid en förutbestämd tidpunkt; sekventiellt visningssymboler inkluderade i en andra uppsättning av ett flertal symboler innefattande den specifika symbolen i en högre andel än i den första uppsättningen av symboler i var och en av flera visningsområden för att ändra visningar av symbolerna i flertalet visningsområden, och stoppa ändringarna av symbolerna i en förutbestämd tidpunkt” Källa: patentscope

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen + 13 =