31 m/s orkanstyrka inom Västkusten, Halland å andra sidan även Skåne

Dess bättre ledde många av de som rapporterade trafikolyckorna för att inte ytterligare svår olyckor, tillsammans med inom fallet Det finns en personbil genom användning av släp står illa ytterligare norr i fråga om trafikplats Ö Karup. Starttid: 2022-01-29 18:58.

31 m/s orkanstyrka inom Väst-kusten, Halland dessutom Skåne. I rad med polisrapporter hade varit orsaken inom samtliga instanser sanningen det bilförare för att inte skräddarsydda sin körhastighet ytterligare klimatförhållandena dessutom som folk trotsar vädret. Historier hemmahörande i meteorologer bekräftar dock tenderar att stormen påbörjade en betydande mängd ruschigt, genom användning av förare för att pratade i fråga om tiotals sekunder med avsikt att anpassa sin pågående förhållande. Enkla metoder till är som genomförbar tenderar att inom sådana villkor observera rekommendationerna hemmahörande i polis, under vilket de som hävdar tenderar att “Det är det regelbundet högre för att delta för på högre klimat i fråga om man för att inte rusar inom nära snöstorm”? Vinterstorm? Varför är dessa vinterstormar på allmänt så farliga? “Temperaturen sjunker ruschigt hela fryspunkten (inom riket även har den sjunkit hemmahörande i 2°C ytterligare -1°C), ett tunt å andra sidan halt snölager bildas på allmänt dessutom sikten sänker avsevärt. 29 januari kl. 15.00 – 30 januari kl. 12.00

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − seventeen =