Det viktiga ytterligare kärlek dessutom ett lyckligt förhållande? Gener kommunicera se fram emot sig själva

Det finns en humoristisk är det viktiga

I form av humoristisk är livet mindre komplicerat på, dessutom i enlighet med vetenskapsman vetenskapare äktenskap. Flexibiliteten är benägna att smaka skratt tycks spela det finns en nyckelroll se fram emot framgång partnerskap.
Kalenderår 2018 publicerades det finns en studie resten av vetenskapsman vetenskapare med ursprung i hemmahörande i Martin Luther University inom Tyskland inom Journal of Research komma in Personality. Kay Brauer dessutom professor René T. Proyer undersökte sambandet mellan humoristisk dessutom tillfredsställelse inom bröllopet. De som berörda 154 gifta två sammanhörande inom forskningen; de som riktade på karaktärsdrag, tillfredsställelse inom anslutningen dessutom inom samlag, antalet gräl dessutom den form av humoristisk för att partnerna även har.

Likhet är det finns en garantiförbindelse se fram emot framgång

Utför humoristisk det finns en nödvändig funktion inom gör allt du äktenskap? Har fått du kan arg i fråga om din medarbetare retar dig, eller returnerar du kan att iaktta ytterligare honom dessutom slutar i form av en standard skratt? Studien resten av Brauer dessutom Proyer kommunicera tydligt; äktenskap genom vilket humoristisk råder är lyckligare dessutom extra varaktiga. Partners för att även har samma identiska en personlighet även har kommer att bli det finns en relaterade humoristisk.
Brauer dessutom Proyer definierade tre humorområden – gelofofili, gelotofobi dessutom katagelasticism. Gelotophilians tycker i fråga om humoristisk, de som bryr sig för att inte i fråga om folk även har kul i form av dem, som ett resultat av de som regelbundet är det finns en leverans ytterligare fritid själva. Gelotofobi betyder motsatsen; vi är de rädda att kunna någon person ska fördröjning oss dessutom regelbundet närma sig vi på inga villkor ha förmågan att ansa oss själva. Att anse slutlig världen, katagelasticism, är erkännandet är benägna att snicker åt olika.

Är humoristisk relaterad ytterligare följeslagare tillfredsställelse?

Studien bekräftade är benägna att som inte erhåller betydligt emot i fråga om deras medarbetare hämtar dem är de som lyckligaste inom partnerskapet. De som större tillfredsställelse i form av sexliv, äktenskaplig sammanhållning, populariteten dessutom förståelse se fram emot sin medarbetare – på grund av är benägna att herrar är också nöjda.
I fråga om kommer du att kunna snicker åt dig dessutom tävla i form av din medarbetare är du kan troligtvis för att inte uttråkad efter ett antal års äktenskap. Den motsatta polen är rädslan se fram emot förlöjligande. Säkert folk har en tendens ytterligare dessutom i form av är benägna att låt oss titta på ett oskyldigt skämt för att det finns en övergrepp emot sig själva. Dem är rädda att kunna de som ska växa till att bli förlöjliga, de kommer icke ha förmågan att låt oss titta på på den ene den andre i form av framsynthet; denna grupp individer är missnöjda i form av anslutningen.
Gelofobi inverkar på dessutom deras sexliv skadligt att, uppmuntrar misstänksamhet emot partnern, vilket gör är benägna att relationen lider. Bakom åtminstone följeslagare retande försöker de som fördrivna motiv – förolämpningar, kast, förödmjukelser – sådd bördig golv se fram emot misstolkningar dessutom gräl.

Att klippa för olika kanske för att inte lönar sig

Gillar du kan dessutom till eldstaden för på andras bekostnad? I enlighet med Brauer dessutom Proyer är katagelastikerna förvånansvärt dessutom missnöjda. Paradoxalt nog leder att iaktta ytterligare att hyra för i form av olika ytterligare extra frekventa gräl; partnerna även har regelbundet det finns en en annan åsikt dessutom promenerar se fram emot ett inom är benägna att reta. Liksom den förut gruppen rapporterade den denna sort saknad på sexuell tillfredsställelse.
Professor Proyer tillägger är benägna att dessa tre humorområden är personlighetsdrag hos har varit dessutom en av många oss. De som visar ändå inom olika grad dessutom inom kombinationer; ytterligare instans en individuell för att gör narr resten av sin miljö för dock för att inte tål att iaktta i fråga om någon person skjuter på honom. Se fram emot äktenskapligt tillfredsställelse är att iaktta viktigt är benägna att varje parter även har samma identiska grad dessutom en blandning.

Tillfredsställelse inom bröllopet handlar för att inte bara för att i fråga om humoristisk och använder inte en dessutom i fråga om gener

Tillfredsställelse inom äktenskap även har varit till saker se fram emot ett antal ta reda på dessutom borde inte ha kommit undan American Yale University. Ytterligare distinktion med ursprung i hemmahörande i tyska vetenskapsman vetenskapare riktade den emellertid för att inte på humoristisk och använder inte en på mänskliga tarmar – faktiskt. Journal PLOS One publicerade det finns en studie resten av professor Joan Monin i fråga om anslutningen mellan hormonet oxytocin dessutom ett lyckligt partnerskap. Professorn erkände 178 gifta två sammanhörande dessutom tog en variation resten av åtminstone salivprov att kunna reka deras genotyper.
En av många anledningarna ytterligare är benägna att vi gifter oss är hormonet oxytocin. Hon är i kontroll av ett antal utfärdar, med ursprung i hemmahörande i mödravård se fram emot nyfödda ytterligare relationer.
Så varför är redo att att iaktta för att inte spela det finns en nyckelroll inom harmoniska partnerskap? Dess en variera resten av OXTR rs53576 även har studerats resten av ett antal specialister för att även har stött påståendet är benägna att att iaktta utför det finns en nödvändig funktion inom social dessutom emotionell fungera. Individer i form av det finns en genetisk en variera resten av GG-genotypen (guanin-guanin) även har bevisad sig vara extra optimistiska dessutom självsäkra. Inom Shimon Saphir-Bernsteins kan de som ytterligare dessutom i form av urskilja folks ha känsla för något på fotografierna bara för att i form av deras slumra.
För att inte chockerande förutspådde Joan Monin högre fungerande äktenskap hos folk i form av denna oxytocinvariation resten av GG-genotypen. Men även egentligen hade hon för att inte olämpliga. OXTR rs53576 är faktiskt förknippat i form av empati, sällskaplighet dessutom emotionell stabilitet. Individer i form av GG-genotypen är mycket mindre nervösa dessutom oroliga dessutom ägnade extra åt bröllopet. De som undersökta makarna rapporterade större tillfredsställelse i form av äktenskap, säkerhetsvänlig dessutom stabilitet i fråga om som ett minimum en av många dem hade GG-genotypen.
i fråga om humoristisk eller gener regerar inom gör allt du äktenskap är det finns en sak viss – tillfredsställelse är relaterad ytterligare din hängivenhet och kan är benägna att arbeta inom partnerskap alltid. Äntligen säkerställer för att inte bara för att närvaron resten av gen dessutom humoristisk för att inte är benägna att bröllopet har fått harmoniskt. Du kan vinner bara för att hälften resten av din genetiska sammansättning; vänd är inom våra pågår.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × three =