Vetenskapsman vetenskapare råda över bevisad lära sig att Nederländerna är redo att söker i fråga om 100 kalenderår

Nederländerna utför oavbrutet det finns en eländig position inom klimatförändringsscenarier genom vilket att iaktta omges resten av stigande havsnivåer, emellertid vetenskapsman vetenskapare ifrån universitetet inom Wageningen hävdar är benägna att på detta inte kan vara fallet.

Vetenskapsman vetenskapare råda över utformat det finns en naturbaserad teknik med ett syfte att slåss klimatförändringar för att är redo att tillämpas inom alla de av länder som men även områden.
I fallet med Nederländerna argumenterar de som med ett syfte att på detta nation 2120 är redo att ha “gröna metropol”, cirkulärt jordbruk, extra skog, vatten men även våtmarker i fråga om de som formas ur ett naturbaserat perspektiv.
Nederländerna står ändå gå igenom ganska många utmaningar som ett resultat av att iaktta har fått mycket mindre färgrikt i och med element för att minskad organisk variation, stigande havsnivåer men även knapphet på bostäder.
Två vetenskapsman vetenskapare, rumsplaneraren Michael van Buuren men även ekologen Martin Baptist ungefär universitetet inom Wageningen, uttalas är benägna att med ett syfte att att uppskatta scenariot 2120 är att iaktta nödvändigt är benägna att dra nytta av naturresurser men även planera rymden. Ett sådant Nederländerna illustreras till minst en karta men även standard för att är benägna att att uppnå optimal organisk variation är det viktiga, se fram emot först då är redo att landet utvecklas. Deras fantasifull och att konstruera det helt till minst en idealisk en bild men även är ”det helt för att inte det finns en utopi”.
“Vi ‘ ve analyserat vad som kan vara till synes, vad som kan vara uppnåelig men även vad som kan vara önskvärt. Summeringen är det finns en karta genom vad som kan vara uppnåelig, genomförbart men även förnuftigt, emellertid nu har vi en satt måtten ökad än vad som kan vara till synes,” uttalas Van Buuren.
Deras karta utställning en lantlig genom vilket “organisk variation trivs, det karaktär råda över frihet men även vatten råda över område är benägna att flöda.”
Ett naturbaserat strategi, genom vilket det karaktär är en lösning på klimatutmaningar men även organisk mångfaldsutmaningar, kan vidtas hade varit för att i ändå.
Vetenskapsman vetenskapare råda över rådde olika är benägna att för att använda sig av det finns en naturbaserad teknik med ett syfte att växande sin egen modellkort resten av det finns en “grönare framtid.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 + 18 =