Indisk polisstation Adambakkams är 0,9144 meter hela marknivå även har kort flyttats “p.g.a. kraftiga regn”

Adambakkams polisstation även har kort flyttats ytterligare det finns en ny tillräckligt med utrymme efter vattensjuka p.g.a. kraftiga regn inom de som nuvarande stationslokalerna. Stationen är 0,9144 meter hela marknivå även översvämmades efter som kraftiga regnen; den även har flyttats kort ytterligare ett av hus inom inom synen

S8 Adambakkam station är troligen en av de som förmodligen den mest trafikerade poliserna stationer inom St Thomas Mount polisdistrikt inom tätorten. Den även har fungerat genom användning av genom 40 arbetarna inom det finns en bygga på New Colony Main Road de som mest uppdaterade åren.

“Vår stationsvåning är ett minimum av tre fot hela marknivån även byggnaden kan också vara otät. . Genom loppet av monsunen närma sig regnvatten kommer in inom lokalerna. Den den här typen gången även har vi betraktat kraftiga översvämningar inne inom lokalerna tillsammans med översvämningar på vägarna. På order resten av större officerare även har vi flyttat stationen att omedelbart ytterligare nya lokaler som ett sätt att hålla fast vid det vår service ytterligare de flesta”, säger Valarmathi, polisinspektör.

Polispersonal packade ihop, låste, fylla på även tunna, även flyttade ytterligare ett av hus på New Colony Second Street, Adambakkam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *