Färre sålda personbilar minskade via 28 andel inom oktober “pandemin”

Hela oktober 2021 nyregistrerades 20 916 personbilar. Det är det det finns en lägre via 28 andel jämfört via oktober ifjol. Som Trafikanalys officiella statistik i fråga om nyregistrerade bilar varje månad. Juli–oktober 2020 låg antalet nyregistrerade personbilar mer eller mindre på 2019 års grad, oavsett pandemin. Hela juli–oktober 2021 även har variation av nyregistrerade personbilar som ett alternativ legat väsentligt hela lika månader 2019 samt 2020. Inom oktober 2021 har varit skillnaden emot fjolåret för att största: så mycket som -28 andel. Sensommaren–{hösten} 2021 det följande ändå till minst en vår samt det finns en sommarsäsong via extremt extraordinärt höga variation av nyregistrerade personbilar (undersöka figur under). Andelen resten av alla de nyregistrerade personbilar för att definieras för att klimatbonusbilar har varit inom oktober 48 andel (51 andel inom september). För att klimatbonusbilar klassas gasbilar utöver elbilar samt laddhybrider för att släpper ut max 60 g CO2/km.*

Resten av klimatbonusbilarna för att nyregistrerades inom oktober har varit 54 andel laddhybrider, 45 andel elbilar samt 1 andel gasbilar. Hela oktober månad ökade nyregistrerade elbilar via så mycket som 98 andel då istället laddhybriderna minskademed 28 andel. Juli–oktober månad det följande ändå på ett alldeles 12 månader via ganska mycket högt variation av nyregistrerade laddhybrider. Variation av nyregistrerade bensin- samt dieselbilar minskade inom oktober jämfört via samma identiska månad ifjol, via 42 respektive 48 andel. Personbilar för att drivs resten av etanol försvann det bara om alldeles bland nyregistreringarna hela 2020 samt inledning resten av 2021. Variation av nyregistrerade etanolbilar har varit så förvärva för att 1–13 bilar hela 2020 års månader. Inom juni–oktober 2021 även har ändå antalet nyregistrerade etanolbilar legat hela 100–200 bilar varje månad. Hela oktober månad avregistrerades 23 748 personbilar, vilket antyder är benägna att personbilsparken (variation av personbilar inom besökare) minskade via 2 832 bilar, jämfört via samma identiska månad inom fjol. Personbilsflottan minskade inom mätning samtliga månader juli–oktober inom 12 månader samt senast tidigare än dess inom april samt maj 2020, dvs. pga coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod se fram emot 40 andel resten av avregistreringarna hela oktober. 1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet se fram emot beskattning resten av både personbilar samt lätta fordon. Bonusen se fram emot laddhybrider minskade då istället den ökade se fram emot elbilar.*

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine − five =