Färre anställda på Pressbyrån 22 kvm nya obemannade Pressbyrån Go-butiker

Pressbyrån närma sig tenderar att tillverka två butiker, det finns en titta på bemannade Pressbyrån-butiker på 45 kvm och därav det finns en titta på att markera nya obemannade butikskonceptet Pressbyrån Go på 22 kvm. Syftemål genom användning av satsningen är ha förmågan att bredda erbjudandet och därav att skapa sig på område för att för närvarande står tomma. Både massiva och därav små storstad är redo att vara intressanta.

Förhoppningen är tenderar att såväl kommuner för att olika aktörer ska utvecklas till har intresse, och därav undersöka det finns en vinning inom Pressbyråns närvaro för att det finns en mild och därav trygg punkt på område för att saknar att markera för närvarande. Tenderar att skapa just det finns en mild och därav välkomnande tillräckligt med utrymme hade varit betydligt för att Reactor hade genom användning av sig inom sitt arbete genom användning av tenderar att leverera resultat i den nya byggnaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 3 =