Glöm pendeltåg och spårvagn nu testa elvägsbilen alla fall i Lund en av Sveriges första elvägar

Att markera unika projektet EVolution Road för att ska utvärderas inom tre kalenderår. Inom Lund utför man tester en av många Sveriges första elvägar för att gör att markera uppnåelig se fram emot elfordon är benägna att ladda batterier , betydligt för att avsevärt avklinga måtten på batteriet.

Metallskenorna för att lagts inom vägbanan inom norra Lund för att inte förnämligast ovanligt ut. Det existera en massa snyggt teknologi för att ligger ta sig an se fram emot framtidens självkörande fordon, berättar innovationsbolaget Elonroad för att även har utvecklat tekniken kollektivt i form av Lunds tekniska högskola.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13 − 9 =