Svenska spelutveckling 24,5 miljarder kan jämförs med export av järnmalm och pappersmassa omsättning 25 miljarder samma år

Svenska spelutvecklares omsättning uppgick ta sig an 24,5 miljarder kronor 2019 i överensstämmelse med det finns en samtida rapport av Dataspelsbranschen. Siffran är redo att jämföras i form av Sveriges export från järnmalm och därav pappersmassa för att varje har varit priset cirka 25 miljarder kronor samma identiska kalenderår.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × three =