I princip 51 550 bostäder påbörjades hela 2020

På detta framgår resten av SCB ny mätning. Det påbörjades nybyggnation resten av cirka 51 550 bostäder hela 2020. Det är det 6 andel fler bostäder jämfört genom användning av 2019 då 48 581 bostäder påbörjade byggas.

Inom flerbostadshus påbörjades cirka 41 700 bostäder hela året som är i princip 10 andel utöver 2019. Resten av dessa bostäder är cirka 64 andel hyresrätter vilket är redo att jämföras genom användning av 62 andel se fram emot 2019. Inom mindre hus påbörjades cirka 9 850 bostäder som är 7 andel färre än hela 2019.

Genom 2020 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 500 bostäder, jämfört genom användning av ett tillskott på 3 107 bostäder hela lika period 2019.

Siffrorna se fram emot 2020 är uppräknade genom användning av 2 andel se fram emot nybyggnad, vilket även har är benägna att göra genom användning av eftersläpningen inom rapporteringen se fram emot lika period därefter året. Sifforna se fram emot omarbetning är uppräknade genom användning av 18 andel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 12 =