Vetenskapsman vetenskapare råda över hittat det finns en molnfri exoplanet genom vilket ett 12 månader varar 4 dagar

Astronomer råda över hittat det finns en en annan konstig planet för att är redo att stå till tjänst dem är benägna att högre uppfatta universum.
Gizmodo skriver är benägna att ett personal i riktning bort Harvard och därav Smithsoninans Mitt for Astrophysics märkte en otrolig gasjätt 575 ljusår bort. Planeten fick beteckningen WASP-62b redan 2012, å andra sidan astronomer råda över först för tillfället är studerat atmosfären.
Spektroskopisk kommentar resten av Hubble-rymdteleskopet bekräftade en enorm närvaro resten av natrium, en komponent för att jag skulle inte döljas i fråga om att markera fanns moln inom planetens atmosfären. Astronomer upptäcker kommer att bli bara för att små antydan resten av närvaron resten av natrium, så på detta är robust bevis med tanke på molnlösa planeter fungerar dessutom.
Forskargruppen hoppas är benägna att rymdteleskopet James Webb närma sig att leverera högre upplösning och därav precision omkring vidare ta reda på resten av planeten och därav för att hitta delar för att kisel. På detta är redo att stå till tjänst vara uppmärksam på är benägna att högre uppfatta metoder till dessa planeter bildas och därav i fråga om att markera finns variationer i riktning bort molnvärldar.
Även när denna form av planet är ovanlig är redo att den i alla fall förändra vårt metod att komma ihåg planeterna för att helhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × 3 =