PS5 produktionsökningen extrem p.g.a saknad

Som svar på Sony är att markera hårt accelerera produktionen resten av PS5 p.g.a detta låga bestämmelsen resten av halvledare. På detta uttalas Hiroki Totoki, företagets CFO, genom den mest uppdaterade finansiella rapporten genom vilket rekordresultat tillkännagavs se framåt för att PlayStation-sektorn, i form av 4,5 miljoner PS5-enheter sålda omkring lanseringen.
Totoki: “Det är det hårt se framåt för att oss att utvidga PS5-produktionen genom det finns en period resten av låg tillgänglighet resten av halvledare såväl som olika element. Vi behöver inte lyckats möta den ganska mycket höga kundernas behov, emellertid vi är benägna att hålla på är benägna att göra det hela med avsikt att så en hel del objektarrangemang för att potentiellt till människor som väntar på PS5.
Sonys finansiella rapport hade varit i synnerhet nyfiken för att inte bara för att med avsikt att exponera PS5-nummer, riktigt bra, men dessutom med avsikt att hantera med säkert den lilla bokstaven för att försäljning med förlust av konsolen; andelen sålda digitala spel jämfört med fysiska, för att är faktiskt råda över nått 63% (43% genom räkenskapsåret 2018, 55% genom räkenskapsåret 2019) såväl som vilket förklarar valet resten av det finns en digital PS5 bara, de brukar positiva konsekvenserna resten av den pågående pandemin på Sonys arbetsplats, i form av speltiden höjt i form av 30 % bara inom december 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × 5 =