Sex i Božena Němcovás tid: Onani som ett tecken på galenskap och prostitution gav frihet

Božena Němcová föddes på 1800-talet, att tillägga på detta har varit det finns en ganska mycket kontroversiell period varje gång att anse gällde sex. Å ena sidan blomstrade prostitution, sedan igen trodde man är benägna att onani har varit slingrig att tillägga killar måste undvika sex i fråga om de som önskade att behålla sin effektivitet att tillägga välbefinnande!

Kvinnors ställning i grannskapet att tillägga synen på samlag formade rätt sätt att uppfattade sex. Det är det osannolikt är benägna att ha sin tillvaro inom det finns en ett tag då kvinnlig omskärelse för att inte är ett universalmedel se fram emot kvinnors sjukdomar att tillägga vi inte behöver för att använda sig av tarmar istället se fram emot kondomer!

 • Vetenskap att tillägga kvinnlig sexualitet på 1800-talet

  Fransk Alexandre Vårdnadshavare du kommer Châtelet mannen studerade 5 tusen feminina naturer i ett försök att avslöja är benägna att påståendet är benägna att prostituerade skiljer sig ifrån de som se fram emot för att inte har varit sant. Att iaktta även har hävdats är benägna att prostituerade även har det finns en ganska mycket verkar större klitoris. Det finns en en annan sinnessjukhet har varit är benägna att studenter tillskrev funktionen resten av det finns en liten penis ta sig an en gigantisk klitoris. Mannen jag skulle inte därefter vara argumenten till lesbiska tendenser att tillägga ökad sexuell lust till hos . Deras promiskuitet jag skulle inte lösas hela genom kvinnlig omskärelse!

 • Kvinnlig onani

  Studenter har varit övertygade i fråga om att anse Onani leder ta sig an intellektförlust att tillägga är redo att ta sig an att tillägga genom användning av värdelös att! 12 månader 1875 publicerades det finns en handbok för att beskriver de som symptom på onani för att av äldre bör låt oss titta på citerar se fram emot genom användning av sina döttrar. Vara uppmärksam på instans bör det finns en sådan tjej ha det finns en grönaktig nyans hela ögonen, avsevärt nedsatt matsmältning att tillägga motstånd i opposition att njuter. Tvärtom debuterade hon sök efter ensamma platser under vilket hon kan förmånen från sina vandrande benägenheter, till hennes sinnet försvann att tillägga obekvämlighet att tillägga idioti framkom! Erkänd Isaac Baker Brown mannen löste det bara om hela svårigheten hos hela genom klitoridektomi, dvs hela genom för att ta bort klitoris att tillägga hanterade därför alla delar ifrån svårigheten genom användning av blindhet ta sig an ryggsmärtor. Dessbättre mottogs hans teorier för att inte ordentligt att tillägga 1867 utvisades mannen ifrån London Obstetrics Society.

 • Brist på killar att tillägga spermier

  På 1800-talet etablerades medicinska teorier i fråga om är benägna att spermieförlust skadade hälsan allvarligt. varnade killar i ett försök att bibehålla sin vitalitet att tillägga välbefinnande att tillägga hålla sig borta från otukt, onani att tillägga begränsa sex inom bröllopet. Ett antal utrustning utvecklades ta sig an att tillägga genom användning av i ett försök att hindra killar ifrån är benägna att ångra sig. Franskmännen kallar orgasm det finns en liten dö, att tillägga så fick våra förfäder intrycket är benägna att att anse tappade den manliga energin. Än för närvarande kan vi känna efterklang resten av denna av religion varje gång idrottare avstår ifrån sex tidigare att evenemanget i ett försök att bibehålla sin topprestanda. Omskärelse utan ut en bedövningsmedel rekommenderades dessutom se fram emot killar är benägna att undertrycka sexuell lust!

 • Att iaktta första traditionellt erkända skyddet har varit det finns en kondom, för att har varit gjord resten av tarmar ifrån fisk att tillägga djur. Resultat i ta sig an center resten av 1800-talet användes kondomer ifrån lammtarmarna inom vårt nation. Massproduktionen resten av gummikondomer promenerar igen ta sig an 1844, emellertid de som återvanns se fram emot på ett tag programvara. Skyddet har varit för att inte avsett att bli van vid att i opposition att äktenskaplig begreppet, utan ut en att skydda för i opposition att sexuellt överförbara sjukdomar, för att Europa full resten av ungefär den punkten. Inom center resten av 1800-talet fördes men fler nya möjligheter ta sig an säkerhetshöjning. Strategier i ett försök att sköld i opposition att oönskade graviditeter även har vuxit ta sig an att införliva injektioner genom användning av vaginal lavage, vaginala svampar, vaginala pessaries att tillägga cervical caps.

 • Prostitution

  1800-talet anses vara prostitutionens guldålder. Personen som hade ett antal rättigheter ungefär den punkten, att tillägga kvinnan har varit tvungen är benägna att lyda; sorgligt innebar på detta är benägna att det finns en rika man kan kräva vad mannen gynnat resten av sina pigor att tillägga underordnade, och så de kan för att inte göra annat. Det är vanligtvis därefter prostitution blev så populär. För att barnen , döttrar, personalen eller pigor har varit till saker se fram emot manlig auktoritet, under tiden som prostituerade åtnjöt ekonomiskt att tillägga för privat opartisk. Efter alla fanns att anse lag för att hade det finns en tagg inom deras facet för att prostitution, och så de gjorde alla delar de får i ett försök att utrota den. De som skildrade prostituerade för att det finns en korrupt att tillägga farlig del resten av samhället dömt ta sig an {sjukdom} att tillägga dö.

 • Homosexualitet

  Heterosexualitet ansågs generellt vanligtvis att tillägga rent ungefär denna tidpunkt, emellertid inom toppen resten av seklet har varit att anse det finns en sett stigning resten av antal register genom homosexualitet, särdeles bland killar, särdeles bland intelligentsia. Dessa relationer har varit hemliga eller manifesterade sig för att inte offentligt, även när på detta för att inte uttryckligen har varit förbjudet, att tillägga alla delar försvunnit bakom stängda dörröppningar. Däremot 1885 antogs det finns en team i fråga om är benägna att homosexuell sex har varit ett mot lagen. Dramatikern Oscar Wilde, för att fängslades 1896, betalade se fram emot att anse

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + 14 =