Milrem Robotic presenterade ett nytt robotstridsfordon


Att iaktta estniska rörelsen Milrem Robotic, för att jobbar genom användning av robot- såväl som autonoma metoder, presenterade ett nytt robotstridsfordon Type-X.
Type-X RVC tillkännagavs initialt genom loppet av sommaren förra året såväl som är utformad i ett försök att ge hjälper ännu en stridsvagnar såväl som olika militära bilar, vilket sänker chansen se framåt för att trupperna på slagfältet.

Fordonet är anpassningsbart såväl som det finns en kanon på citerar ännu en 50 mm är redo att placeras på den, under det att, inom fallet genom användning av det finns en kanon på citerar ännu en 30 mm är redo att fordonet skjutas citerar i riktning bort luften.

Type-X RCV är utformad i ett försök att leverera de som farligaste uppgifterna såväl som positionerna såväl som fungera för att det finns en “smart hjälp”. Att iaktta är redo att tränga komma in inom defensiva fiendens positioner genom användning av minimal fara se framåt för att sina trupperna.

Fordonet väger 10 886 kg såväl som är 2,2 meter högt såväl som motorn är placerad bakåt vilket gör att iaktta tuffare för att hitta visuellt såväl som genom användning av assistans termiska sensorer.

Type-X RCV skulle vara utrustad genom användning av intelligenta tillsammans med ”följ mig” -funktion, navigering, hinderavkänning såväl som relaterade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seven − 4 =